Op deze pagina maken we een rondgang door de kerk. Wij bespreken zowel de ramen, de beelden als het interieur dat u in het monument aantreft. Wij starten na binnenkomst links in de doopkapel met het doopvont, lopen langs de linkerzijbeuk naar voren richting de sacristie, langs de altaren en, via het orgel in het transept langs de rechterzijbeuk en de Mariakapel weer terug naar het begin.

 

plattegrond-rondgang-binnen

Hieronder in de tabel, kunt u naar de diverse onderdelen doorklikken:

Duimnagel Link naar de detailbeschrijving
Beeld rechts van de ingang: Sint Antonius van Padua
Doopvont – Doopkapel
Raam doopkapel links – Twaalf artikelen van het geloof: 1-2
Raam doopkapel midden – Twaalf artikelen van het geloof: 3-6
Raam doopkapel rechts – Twaalf artikelen van het geloof: 7-10
Raam doopkapel rechter zijmuur – Twaalf artikelen van het geloof: 11-12
Raam linker middenschip: de parabel van de Farizeeër en de tollenaar (Het Gebed)
Raam linker middenschip: de parabel van de talenten
Raam linker middenschip: In Paradisum (De Engelen geleiden u naar het Paradijs)
Raam linker middenschip: de parabel van de zaaier
De smalle en brede weg
Kruiswegstaties
Schrijnwerk oude preekstoel: vier taferelen uit het leven van Johannes de Doper
Schrijnwerken – Vier reliëfs
Raam sacristie – H. Jean Marie Vianney / Pastoor van Ars
Raam sacristie – Paus Pius X
Raam sacristie – H. Leonardus van Vechel (Martelaren van Gorcum)
Raam sacristie – Z. Herman Joseph (patronheilige pastoor Kanne)
Raam sacristie – H. Tarcisius en Samuël (patroonheilige misdienaars)
Beeld H. Hart van Jezus
Bel
Beeld linkerkapel: Maria met Kind
Raam linkerkapel: Verschijning Maria aan Bernadette
Raam apsis links
Raam apsis midden
Raam apsis rechts
Hoogaltaar
Kerkzilver op en rond het altaar
Godslamp
Kruisiging
Beeld rechterkapel: Johannes de Doper
Orgel
Reliëf Emmaüsgangers
De parabel van de verloren zoon
De parabel van de rijke jongeling
Kapel Maria van Altijddurende Bijstand
Raam Maria Tenhemelopneming
De parabel van de wijze en de dwaze maagden
De parabel van de barmhartige Samaritaan
De parabel van het penningske van de weduwe
Beeld H. Jozef
Missiekruis