14a Herman Jozeph raam 4514-e-1024pixbZaliger Herman Joseph (1951), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982), glazenier –  glas-in-lood-raam.

Herman-Jozef van Steinfeld (1150-1241)

De Zaliger Herman Joseph was de bescherm’heilige’ van pastoor Kanne, de bouwpastoor van de kerk. Herman Joseph werd al heel lang als heilig vereerd maar werd pas in 1960 (ruim 700 jaar na zijn dood) officieel heilig verklaard.

Herman werd ook Jozef genoemd omwille van zijn buitengewone devotie tot de Heilige Maagd Maria (links afgebeeld). Hij ontving verschillende mystieke ervaringen wat uitmondde in een geestelijk huwelijk met de Moeder Gods. Achter zijn diepe eenvoud ging grote geleerdheid, deugd en poëtisch talent schuil. Hij was de auteur van de hymne Ad Cor Iesu Salutatio, de eerste hymne ter ere van het H. Hart.

Opvallend is dat Pastoor Kanne de H. Hartverering deelde met zijn naamgever. Dit ging zelfs zo ver dat Kanne een H. Hartaltaar liet plaatsen waar traditioneel (in andere kerken) een H. Jozefaltaar werd geplaatst (in de zijkapel rechts van de apsis).

Overleed op hoge leeftijd in 1241 en werd begraven in de abdijkerk van Steinfeld, die tot basiliek werd verheven.
Beschermheilige van kinderen en studerende jeugd, moeders, kosters en horloge/klokkenmakers (rechts achter linkerschouder afgebeeld).

Feestdag: 24 mei

(geraadpleegde bron: www.kerknet.be)

Rechts naast hem een vogel op een tak en een lier hangend in de wilgen. Dit laatste zou ontleend kunnen zijn aan Psalm 137 waarin de joden tijdens de Babylonische ballingschap weigeren voor hun onderdrukkers te musiceren, met de woorden:

Psalm 137, 1-2:
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurenden dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.

Opmerking: Wat de relatie van vogel en lier is met het hoofdonderwerp is niet bekend.

Midden onder in het raam de tekst:

“Ter herinnering aan de bouwpastoor v/d kerk Hermanus Kanne 1876”

Raam Herman Jozeph detail bouwpastoor 4519-e_2000pix

(bouw)pastoor (1869-1899) hh kanne (1823-1899) 6361_resize

Schilderij van Kanne in het parochiecentrum.

14a Herman Jozeph detail kerk 4505-e-2000pix-h

In het raam links van Herman Jozef, heeft de glazenier ‘onze’ kerk afgebeeld.

14a pastoor kannelaan 300 pix

Kanne heeft zijn eigen straat in Wilnis

Pastoor Kanne (1823-1899) was bouwpastoor van de kerk, die in 1875-1876 werd gebouwd. Zijn pastoraat in Mijdrecht-Wilnis was van 1869 tot 1899.

Bouwpastoor
Een bouwpastoor is een pastoor die benoemd werd om te zorgen voor de bouw van een kerkgebouw voor zijn parochie, met alles wat daar bij komt kijken. Vaak ging hij het land door om met bedelpreken de benodigde gelden bijeen te brengen.

 

Klik hier voor een toelichting en achtergronden van adviseur  pater C. Verwoerd

Restauratie (1998) dankzij bijdrage van T en R 1995

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB