Nog een keer kort het belastingvoordeel.

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Onze stichting heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de instandhouding van het Monument Sint Johannes de Doper.

Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af. Daarmee legt u uw gift in elk geval voor vijf jaar vast. U kunt vooralsnog voor onbepaalde tijd gebruikmaken van extra belastingvoordeel door de multiplier (onderdeel van de Geefwet). Dit betekent dat u jaarlijks 25% meer kunt opgeven aan de Belastingdienst als geschonken bedrag met een maximum van € 1.250 extra aftrekbaarheid jaarlijks. Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op de handige rekenmodule hieronder.

Berekenen van een ANBI-gift