Wij hebben voor u de belangrijkste onderdelen en bijzondere details van het kerkgebouw, de pastorie en het kerkplein inzichtelijk gemaakt.

U kunt op een van de twee afbeeldingen klikken om een virtuele rondleiding te maken langs de verschillende bijzonderheden.

RONDLEIDING BINNENplattegrond kerk kruisvorm_300pix RONDLEIDING BUITEN
rondgang buiten - hoofdindex V4 12-2015

Over de Rondleiding Binnen en Buiten

De beschrijving die u krijgt heeft de volgende opzet:

  • Een omschrijving van wat u ziet.
  • Gevolgd door bijbelversen als het onderwerp daarop is gebaseerd.
    De bijbeltekst in deze website is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
  • Informatie ter nadere toelichting.
  • Als laatste worden de namen van de oorspronkelijke gevers vermeld (indien bekend) en de schenker(s) die hebben bijgedragen voor de restauratie van 1998. De laatste vermelding is geheel volgens de wens van de schenkers, zoals die ook letterlijk onderin de ramen is weergegeven. Soms is dit op wens van de schenker alleen gedaan met een afkorting of met een voornaam.

Woorden die blauw zijn kunnen worden aangeklikt voor verdere uitleg. U komt op een andere website zoals b.v. de Wikipedia. U komt bij ons terug door de retourknop van de browser te gebruiken (een naar links wijzend pijltje, meestal linksboven in het scherm). Als uw browser een tabblad opent gaat u terug door het tabblad te sluiten door op de x de klikken (meestal rechtsboven).

Colofon Rondleiding Binnen en Buiten

  • Deze onderwerpen zijn geheel verzorgd door Henk Butink, inclusief de fotografie (tenzij anders vermeld).
  • De fraaie lijntekeningen zijn het werk van Huub Rijsbergen.
  • Algehele coördinatie, website opzet en technische assistentie: Frans Leeuwerik.