Ontstaan
De ‘Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper’ is opgericht op 3 september 1998 na de voltooiing van de restauratie in de jaren 1994 – 1998.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is bij te dragen aan de instandhouding van het neogotische kerkgebouw en pastorie van de Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis en deze gebouwen in hun totaliteit als monument ten behoeve van de samenleving te behouden.

Autonomie
De stichting functioneert geheel autonoom van de kerkelijke gemeenschap om het monument Johannes de Doper mede zo goed als mogelijk te onderhouden en in stand te houden.

Contact

Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper
Zirkoon 42, 3643 BG MIJDRECHT
T: 06 12 10 25 64
E: secretaris.vrienden.monument@gmail.com
E: vrienden.monument@gmail.com

anbi02ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam Stichting:        STICHTING TOT INSTANDHOUDING VAN HET MONUMENT SINT JOHANNES DE DOPER
2de Naam Stichting: VRIENDEN MONUMENT SINT JOHANNES DE DOPER

De belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2012 aangemerkt als Culturele ANBI onder nummer RSIN 8160.93.349, een hoogst belangrijke fiscale faciliteit.
Verdere informatie over ANBI’s: klik hier
KvK Utrecht inschrijving: 301 516 32

Bankrekening
IBAN NL57 RABO 013 52 75 520 t.n.v. Vrienden Monument Joh. de Doper te Mijdrecht.