DOWNLOAD AANMELDFORMULIER Download om te printen en op te sturen een kopie van onderstaand aanmeldformulier

 

AANMELDFORMULIER

 

Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper

Secretariaat: Zirkoon 42, 3643 BC  MIJDRECHT. Tel. 06 12 10 25 64

e-mail: secretaris.vrienden.monument@gmail.com

www.vriendenmonument-johdedoper.nl

Bank: IBAN NL 57 RABO 013 52 75 520

 

Ik geef mij op als Vriend van de Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper:

 

Naam en voorletters  …………………..……………………………………………………………………..…………………. m/v

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………. Huisnr  …………..

Postcode  ……………………… Woonplaats ……………………………………………………………………………………….

Telefoon  ………………………………………… Mobiel   …………………………………………………………………………..

E-mailadres  …………………………………….

 

Graag onderstaand uw keuze aankruisen en invullen;

( ) Ik ben als Vriend bereid jaarlijks een bijdrage ( minimum € 17,50,-) van € ………………. te betalen

 

De bijdrage als Vriend geldt per jaar. Ons boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Eventuele opzegging schriftelijk voor 1 augustus, anders gaan wij uit van een verlenging in het volgende jaar. U kunt uw gift voor dit jaar nu overmaken aan de Stichting(banknummer IBAN NL 57 RABO 013 52 75 520). Voor de bijdrage voor de volgende jaren ontvangt u in het september een factuur.

( ) Ik ben als Vriend bereid een periodieke gift te realiseren doorgedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag

(minimum €100,-) van € ……………….. te schenken.

De penningmeester neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om het opstellen van de gratis schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst *) in werking te stellen. Zodra de overeenkomst gereed is, kunt u uw gift overmaken aan de Stichting. Uw bijdrage als Vriend geldt vijf jaar lang, daarna kunnen wij een nieuwe overeenkomst met u afsluiten.

 

Datum………………………………….. Handtekening

 

Plaats…………………………

 

Dit formulier kunt u sturen aan:

Vrienden Monument Johannes de Doper, Antwoordnummer 55054, 3640WB  Mijdrecht.

(Een postzegel is niet nodig)

of

E-mailen naar: secretaris.vrienden.monument@gmail.com