14a tarcisius-samuel 0259 lou manche 1961 jp roeleveld mc roeleveld van 't schip-400px

H. Tarcisius en Samuël (1961), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-loodraam.

 

Links:
Een jongen, Tarcisius, ligt geknield op de grond. Hij beschermt het doosje met hosties met zijn handen   tegen zijn borst. Hij wordt aangevallen door twee jongens met knuppels. Achter hen kijken twee jongens toe.

Rechts:
Een half liggende Samuël  met achter het gordijn de zevenarmige kandelaar, de menora. Hij moet in het tabernakel (tent) zijn, omdat de joden in de tijd van Samuël, nog geen tempel hadden. Die zou pas door de latere koning Salomo gebouwd worden.

Boven: een wierokende engel omgeven met de woorden: sanctus (heilig).

 

Klik hier voor een toelichting en achtergronden van adviseur  pater C. Verwoerd

Het verhaal gaat dat Tarcisius (3e eeuw) onderweg was om de heilige communie te brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door ongelovigen, die er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit en werd toen gedood.

H. Tarcisius is de beschermheilige van de misdienaars.
Dit raam is zeer toepasselijk voor deze ruimte waar de voorganger en misdienaars zich klaarmaken voor de kerkelijke vieringen. Mede omdat Samuël als priester is afgebeeld.

 

Restauratie (1998) dankzij bijdrage van:
J.P. Roeleveld
M.C. Roeleveld van ’t Schip.
Letterlijke weergave van de naamsvermelding in het raam.

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB