H. Mariabeeld (1877), Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) Duits-Nederlandse beeldhouwer - gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd) hout, hoogte 143 cm. Gerestaureerd in 1976 inclusief de polychromie.

H. Mariabeeld (1877), Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) Duits-Nederlandse beeldhouwer – gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd) hout, hoogte 143 cm. Gerestaureerd in 1976 inclusief de polychromie. Het beeld was oorspronkelijk deel van het Maria-altaar.

 

Maria staat op een rond voetstuk en een maansikkel. Zij draagt een lang gewaad waarover een mantel is geslagen. Op haar lange haren een kroon. Op haar linkerarm zit haar kind Jezus. Het Kind draagt alleen een lendendoek en heeft een appel in Zijn rechterhandje. De rechterhand wijst met twee vingers omhoog.

De maansikkel onder de voeten van Maria symboliseert de maagdelijke geboorte van Jezus.Maria wordt ook met de maan in verband gebracht in de Bijbel bij Openbaring 12:1:


Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.

De kroon verwijst naar één van de eretitels van Maria als “Koningin van de Hemel”. Feestdag 22 augustus, 8 dagen na Maria Tenhemelopneming (octaaf)

16 beeld maria 4673 650pix

De appel is een verwijzing naar de appel die Eva at van de boom van Kennis van Goed en kwaad in het paradijs. Daarmee werd de appel een symbool voor de erfzonde. Als Jezus wordt afgebeeld met een appel is Hij het symbool van verlossing, omdat Hij door de kruisdood de wereld van de erfzonde verloste.

De maand mei is traditioneel de Mariamaand. De maand oktober is traditioneel de Rozenkransmaand (een aan Maria gerelateerde maand).

Feestdagen: 8 september (Geboorte) en 15 augustus (Tenhemelopneming), maar er zijn er meer.

40-Maria-altaar Archief MoJdD181-e2000pix

Tot de herindeling van de kerk in 1969/1970 was dit beeld deel van het Maria-altaar dat in deze kapel stond.
Dat verklaart ook waarom het onderste deel van het raam uit blank glas bestaat. De opbouw van het altaar dekte dit deel van het raam toch af.

1983-11 Inventaris object Beelden JohdD-HHart-Maria- inv172

Vermelding van dit beeld (nr. 11) in de inventarislijst van 1983. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het beeld werd in 1877 geschonken door Willem van Zijl.

 

 

vorigeHB volgende HB

 

Naar-indexHB