Maria-altaar MONTAGE_2000pix

Het Maria-altaar

De afbeelding is een montage van de historische foto van het Maria-altaar met foto’s van delen van het altaar (in kleur) die in bezit zijn van de O.L. Vrouwe-kerk in Apeldoorn sinds 1969/1970.

Op de altaartombe zijn zeven bloemen afgebeeld. Deze staan voor de zeven deugden van Maria.

Mariakerk Adoorn Maria-altaartombe 7 deugden - uit Mijdrech-Wilnis 1917 _2000pix

Pastoor H.H. Kanne heeft deze tombe beschreven in het boekje “Aan Mijne Gemeente ter Blijvende Gedachtenis” van 1 juli 1892:

“Het viooltje, het beeld van Hare diepe nederigheid, de lelie, van Hare onuitsprekelijke zuiverheid, de roos, van Hare volmaakte liefde, de passiebloem, van Haar lijden als Koningin de Martelaren, de zonnebloem, van Hare volmaaktheid boven alle heiligen, de keizerskroon van Hare hoogste verheffing in den Hemel boven alle Heiligen en Engelen, en daar tusschen de Vergeet mij niet als beeld van Haar goddelijk moederschap”.

2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4780-e_2000pix2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4783-eV2_2000pix

 

 

 

De zijluiken van het Maria-altaar zijn nu in bezit van de Onze Lieve vrouwekerk van Apeldoorn.

 

40-Maria-altaar Archief MoJdD181-e2000pixIn het midden het Mariabeeld  (hangt nu aan de muur op ongeveer op dezelfde plaats).

In de linker kast “De Aankondiging/Annunciatie”

In de rechter kast “Het Bezoek/Visitatie van Maria aan Elisabet”, haar nicht die ook zwanger was van hem die kennen als Johannes de Doper.

Op deze oude interieurfoto is het rechterluik van het Maria-altaar te zien

Tot de herindeling van de kerk in 1969/1970 stond het Maria-altaar in deze kapel waar nu het Mariabeeld hangt.

Op deze oude interieurfoto is een zijluik van het Maria-altaar te zien

 

1877-08-18 Kanne 25 jaar priester - De Tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- jarig priesterjubileum

 

Krantenartikel in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 18 augustus 1877. Bron: www.delpher.nl

Onderwerp is het 25-jarig priesterjubileumfeest van pastoor Kanne. Het Mariabeeld en het gebrandschilderd raam (Lourdesraam) worden hier genoemd.

Het beeld was een geschenk van Willem van Zijl, het raam een persoonlijk geschenk van bouwpastoor H.H. Kanne.

Het was één van de eerste verfraaiingen van de kerk, die een jaar eerder in gebruik was genomen.

Pastoor Kanne beschrijft het altaar (en de omringende muurschilderingen) in zijn boekje Ter Blijvende Gedachtenis (1892).

De beschrijving begint op pagina 18 bovenaan.

Klik op de pagina’s voor een vergroting.

1892-07-01 Blijvende gedachtenis HH Kanne 10_1024pix 1892-07-01 Blijvende gedachtenis HH Kanne 11_1024pix

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB