17 Lourdesraam onder deel 5167-e

Verschijning van O.L. Vrouw aan Bernadette (1877), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam.

17 raam (1877) verschijning maria aan bernadette 5173 620pix

 

 

 

 

 

 

Hoofdonderwerp van dit Mariaraam is de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Bernadette Soubirous in Lourdes. Bernadette kreeg tussen 11 februari en 16 juli 1858 zeventien verschijningen in een grot.

Bernadette omschreef de verschijning als:

“ik zag een dame, zij droeg een wit kleed, witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.”

Bernadette vertelde dat de verschijning haar vroeg om bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden waarbij men de rozenkrans moest bidden.

Daarop werd in Lourdes boven de grot een onder-basiliek (1866) en een boven-basiliek (1873-1901) gebouwd (linksboven in het raam).
NB. in 1958 is er nog een ondergrondse basiliek gebouwd.

Toen dit raam werd gemaakt waren de onder- en bovenbasiliek nog maar 4 jaar oud.

In samenhang ontworpen

Uit het recent gevonden krantenartikel (onder) blijkt ook dat het Maria-altaar en het Lourdesraam tegelijkertijd geplaatst zijn, een jaar na de oplevering van de kerk. De twee objecten zijn kennelijk in samenhang ontworpen, omdat het onderste deel van het raam uitgevoerd is in blank glas. Dit deel van het raam kwam toch achter de opbouw van het Maria-altaar te vallen. Het blanke glasdeel is een fraai voorbeeld van het zogenaamde ‘flessenbodem glas’.

De situatie in de ramen achter het Hoogaltaar en het voormalige H. Hartaltaar (stond in de rechter kapel) geheel anders. Waarschijnlijk was het, bij het ontwerp van de ramen, nog niet bekend hoe hoog de altaren zouden worden. Achter het Hoogaltaar is zelfs van het apsis-midden-raam  de afbeelding “De Verheerlijking/Transfiguratie van de Heer” geheel en “Het Laatste Avondmaal” gedeeltelijk afgedekt.

 

1877-08-18 Kanne 25 jaar priester - De Tijd

 

 

 

 

 

25 jarig priesterjubileum

Krantenartikel in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 18 augustus 1877. Bron: www.delpher.nl

Onderwerp is het 25 jarig priesterjubileumfeest van pastoor Kanne. Het Mariabeeld en het gebrandschilderd raam worden hier genoemd.

Het Lourdesraam was een geschenk van de pastoor.

Naar aanleiding van dit recent gevonden krantenartikel zouden we de conclusie kunnen trekken, dat zijn jubileum voor hem de aanleiding was om –  uit dankbaarheid  – de kerk met dit raam te verfraaien.

Het raam (1877) is een persoonlijk geschenk van pastoor H.H. Kanne (bouwpastoor van deze kerk). De reden voor dit geschenk en het onderwerp vindt u in dit archiefstuk.
Restauratie (1998) is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Fam. R.H. Rensink.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB