20 godslamp 1666 109 cm sigismund zschammer amsterdam 5321 v2620pix
Godslamp (1666), Sigismund Zschammer (1661-1693) Amsterdam zilversmid – zilver, hoogte met kettingen 109 cm, diameter 30 cm. De godslamp heeft als merken: stadskeur van Amsterdam, provinciale leeuw, meesterteken SZ (= Sigismund Zschammer) en keurmeesterletter D (=1666)

 

De godslamp is een olielamp, meestal in de buurt van het tabernakel, die blijft branden zolang de hosties in het tabernakel aanwezig zijn. De godslamp getuigt van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus. De godslamp wordt gedoofd aan het eind van de viering op Witte Donderdag, omdat het altaar en tabernakel dan geheel worden ontruimd als teken van de verlatenheid van Jezus in Zijn lijden. De hosties worden dan elders ondergebracht.

De godslamp is rijkelijk versierd met blad- (waaronder acanthusbladeren) en bloemmotieven. De knop (onder) heeft de vorm van een druiventros. De kettingen zijn bevestigd aan fraai versierde ogen (ranken).

Eind zeventiende eeuw (1675-1700) waren er twee schuilkerken, namelijk in Mijdrecht en in Wilnis-Oudhuizen. In die tijd was er één pastoor, te weten pastoor Vlugt. Onder zijn pastoraat is er relatief veel kerkzilver aangeschaft of aan de kerk geschonken. Waarschijnlijk bezit de kerk daarom twee godslampen uit eind 17e eeuw. De tweede is gemaakt door Peter van Millingen te Utrecht in 1666 (keurmerken aanwezig), maar deze is niet meer compleet, de kettingen ervan ontbreken. Zie ook de tabernakellbekroningsgroepen van dezelfde edelsmid.

Zschammer werd in 1630 geboren in Joachimstadl (Bohemen). Sedert 1661 was hij als meester van het Amsterdamse gilde ingeschreven en stond hij aan het hoofd van een dynastie van vele Amsterdamse edelsmeden. Als bekend servieswerker maakte hij schalen en kandelaars met als specialiteit brandewijnkommen. Naast deze profane stukken komen we ook werk van zijn hand tegen in verschillende katholieke kerken. Het feit, dat hij luthers was verhinderde hem kennelijk niet fraai katholiek kerkzilver te vervaardigen.

1983-11 Inventaris object Godslamp 39 inv178

Vermelding van de Godslamp in de inventarislijst van 1983. (Klik op de afbeelding voor een vergroting).

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB