21 beeld h johannes de doper 4725 650pix

H. Johannes de Doperbeeld (1879), Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919),
Duits-Nederlandse beeldhouwer – gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd) hout (1879), hoogte: 170 cm.

Gerestaureerd in 1976, polychromie (beschildering) vernieuwd.

20 beeld h johannes de doper 4718v2 300pix

 

Johannes de Doper staat blootsvoets op een vierkant voetstuk. Hij is gekleed in een lang kameelharen gewaad met over de schouders een mantel. Op zijn linkerhand een liggend lam, waarnaar hij met zijn rechterhand wijst.

Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en veel mensen lieten zich door hem in de Jordaan dopen. Hij leidde een ascetisch bestaan in de woestijn, ging slechts gekleed in een kameelharen mantel en voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.

Het liggend lam is het Lam Gods, het symbool van Christus. Dit naar aanleiding van de tekst in de Bijbel bij Johannes 1, 29-34:


29 De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.”

Feestdag: 24 juni (geboorte) en 29 augustus (onthoofding). Uniek: geen enkele andere heilige heeft twee feestdagen op de kalender behalve Maria.

Sint Jan uit Priesterlijken stam

Wijst met den vinger op Gods Lam,

Dat aan ’t altaar van ’t Kruis verheven,

De zondaars zuivert door zijn Bloed.

Geloof, en val het Lam te voet,

Hier springt de bron van ’t eeuwig level.

Joost van den Vondel

Heeft een begin 15e-eeuws bronzen beeld model gestaan voor ons beeld?

In september 2023 ontvingen de Vrienden Monument Johannes de Doper een brief van een particuliere verzamelaar met de mededeling dat hij een bronzen beeldje Johannes de Doper, hoog 27,8 cm, begin 15e-eeuw in bezit had. Hij had het vermoeden dat het beeldje uit de verzameling van F.W. Mengelberg kwam. Zijn vraag was of wij op de hoogte waren of zijn beeldje inderdaad uit de verzameling van de kunstenaar kwam en of zijn beeldje model heeft gestaan voor het beeld in onze kerk. Helaas moesten wij het antwoord schuldig blijven. De (bronzen) rechterhand ontbreekt helaas, maar er zijn toch nog grote overeenkomsten tussen beide beelden. Zouden we mogen concluderen dat de vormgeving van ons beeld gebaseerd is op een bijna 400 jaar ouder beeld?

Bronzen beeld van Johannes de Doper, begin 15e-eeuw, 27,8 cm hoog. Foto eigenaar (bewerking HB).

 

 

JdD

 

Tot de herindeling van de kerk in 1969/1970 hing het beeld tegen de linker pilaar van het priesterkoor. Historische foto gemaakt tussen 1880 en 1889.

39-H Hartaltaar Archief MoJdD184-e2000pix

 

Tot de herindeling van de kerk in 1969/1970 stond in deze kapel het H. Hartaltaar

 

 

1970-1998 Plaats orgel-e-1024pix

 

Van 1970 tot 1998 stond het orgel  in deze kapel

1983-11 Inventaris object Beelden JohdD-HHart-Maria- inv172

Vermelding van dit beeld in de inventarislijst van 1983. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het beeld werd in 1879 geschonken door Clasiena van Zijl.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB