35 Maria Tenhemelopneming
Maria Ten Hemel Opgenomen (1952-1954),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.
Dit raam boven de Mariakapel laat Maria zien terwijl zij wordt opgenomen in de hemel onder begeleiding van engelen.

Het feest van Maria Ten Hemelopneming wordt op 15 augustus gevierd en is voor de katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest.De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431),  zoals ‘Maria Geboorte’ en ‘Maria Tenhemelopneming’. Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over voor de westerse (Latijnse) kerk.

Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

Het in de volksmond gebruikte “Maria Hemelvaart” is volgens het katholieke geloof niet correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg maar door God in de hemel werd opgenomen.

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen algemene vrije dag.

Restauratie (1998) is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Fam. H.M. van Scheppingen – Lakerveld.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB