Dit raam laat in drie scenes de parabel van De Wijze en de Dwaze Maagden zien. De chronologische volgorde van de scenes is:

1) midden, 2) boven en daarna 3) onder.

De onderstaande beschrijving is echter van boven naar beneden.

Boven

 28 boven 5487 650pix
Boven: Parabel van de Wijze en Dwaze Maagden – de bruidegom nodigt de gasten binnen (1953),  Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.
In het midden het bruidspaar op de rug gezien. De bruidegom wenkt de wijze maagden die links staan te wachten. Links naast de bruidegom is een deel van de feesttafel te zien. Rechts naast de bruid een ouder paar (de ouders?) en muzikanten met fluit en een snaarinstrument.   
De afbeelding is op het moment van Matteüs 25, vers 10: 

10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

Midden

 28 midden 5481 650pix
Midden: Parabel van de Wijze en Dwaze Maagden (1953),  Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.
Tien meisjes zijn bij elkaar. In het midden vult een geknield meisje met een kruik haar olielampje. Zij maakt een afwerend gebaar naar een meisje rechts van haar, dat haar  kruikje aanbiedt. Links een meisje dat angstvallig ervoor zorgt dat haar lampje niet uitgaat.  
De drie delen van dit raam zijn geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Matteüs 25, 1-9

Raam midden: 1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”

Raam boven: 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

Raam onder: 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Onder

 28 onder 5478 650pix
Onder: Parabel van de Wijze en Dwaze Maagden – de dwaze maagden staan voor de dichte deur (1953),  Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Deze afbeelding geeft vers 11 weer:

“11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.”

BAANTJER EN ‘ONZE DWAZE MAAGDEN’ 

Uit de PolderPastorale, maart 2008, Henk Butink

De schrijver Baantjer licht voorin het boek “De Cock en de dwaze maagden” de titel toe en maakt melding van het kerkraam in onze kerk. Hier de toelichting van Baantjer:

Rechtvaardiging van de titel van dit boek

De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden vindt u in het Bijbelse Nieuwe Testament in het Evangelie van Mattheüs 25 vers l tot en met 13.

Het schilderij ‘Les vierges sages et les vierges folies’ – de wijze en de dwaze maagden – werd geschilderd door de Zuid-Nederlander Pieter van Lint. Hij leefde van 1609 tot 1690. Het schilderij hangt nu in het Musée Fabre in Montpellier.

In de rooms-katholieke kerk Johannes de Doper in Mijdrecht is een gebrandschilderd raam te zien dat deze parabel uitbeeldt.

Het verhaal van dit boek heeft met bedoelde gelijkenis niets van doen. Het bijbelwoord is mij te lief om er profaan gebruik van te maken.

 

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door een bijdrage met het verzoek om geen naam te vermelden.


 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB