Boven

07 raam de zaaier -boven detail 9736 620 pix
Boven midden: Parabel van de Zaaier –  een gedeelte viel op de steengrond (1952), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Boven de zaaier, staan drie kleinere taferelen waarin duidelijk moet worden dat de boodschap niet in goede aarde valt. 

Midden boven – de verleidingen van de stad
Drie mannen in de stad, kennelijk wordt een van hen tot iets verleid. Het lijkt erop dat hij bezwijkt, omdat het kruis uit zijn hand valt.  Geheel links bovenop een gebouw de lichtreclame beginnend met “Lux”. Het zou een bioscoop kunnen zijn met de naam “Luxor”. Bioscoopbezoek gold als niet wenselijk in het midden van de vorige eeuw.
Tekst onder dit tafereel: een gedeelte viel op steengrond. 
NB: Louis Manche woonde van 1929-1953 in Nijmegen., daar was een bioscoop met de naam Luxor. 


Links boven – verleiding door de duivel
07 Raam de Zaaier 3744 detail met duivell-orig-1700pix

De duivel loopt achter een vrouw.
Hij tikt haar op de schouder.

Tekst onder dit tafereel: een gedeelte viel langs de weg.


Rechts boven rechts – behaagzucht

07 Raam de Zaaier 3742 detail vrouw met spiegel-orig-1700pix

In een kamer zit een vrouw, Zij kijkt in de spiegel, die ze in haar hand houdt.
Met de andere hand betast zij de kralen om haar hals.
Tekst onder dit tafereel: een gedeelte viel tussen de doornen

Midden

07 raam de zaaier 5098 620pix
Midden: Parabel van de Zaaier
(1952), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier –
glas-in-lood-raam
.

De zaaier loop over de akker. Het strooit het graan met zijn rechterhand.  Met de andere hand houdt hij de graanbuidel, die om zijn middel is gegord, vast.
Links pikken vogels van het graan. Rechts de distels waarin het gewas verstikt.
Tekst onder de afbeelding: “Een gedeelte viel in de goede aarde”.

 

De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Matteüs 13, 24-44

24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’” 31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ 33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’ 34 Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’ 36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Onder

07 raam de zaaier onder drie eiligen 5108 e1 620pix
Onder: Petrus, Willibrordus en Paulus (1952),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

H. Petrus
Petrus heeft een sleutel in zijn linkerhand (als symbool van zijn hemelse sleutelmacht).

Matteüs 16:19
18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

Feestdag: 29 juni (samen met Paulus, omdat volgens de overlevering beide apostelen op dezelfde dag en binnen hetzelfde uur zijn gestorven.

H. Willibrordus (ca. 658-739)
Willibrordus heeft een kruis in zijn rechterhand (als symbool dat hij de brenger was van het christendom in de Lage Landen) en een model van de Dom van Utrecht in zijn linkerhand. 
Feestdag: 7 november.

H. Paulus

Paulus heeft een zwaard in zijn linkerhand (als symbool van zijn onthoofding).  
Feestdag: 29 juni (samen met Petrus, zie boven).

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door een bijdrage van: Fam. Th. de Graaff – Peek

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB