Boven

05 raam de talenten boven 4855v2 620pix

Boven: Maria geeft Jezus onderricht (1951-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.


Maria zit op een kruk en heeft een opengeslagen boek op schoot. Zij heeft een blauw aureool om haar hoofd (blauw is de kleur voor Maria). Twee vingers van haar rechterhand wijzen omhoog. Zij omarmt Jezus met haar linkerarm. Jezus, op blote voeten, staat links van haar en houdt met Zijn linkerhand een boek vast dat op de schoot van Maria ligt. Jezus heeft ook een aureool om Zijn hoofd (hier niet kruisvormig). Rechts naast Jezus staat een witte lelie als symbool van de zuiverheid/maagdelijkheid van Maria.

Midden

05 raam de talenten matt 25-20 midden 5046 620pix

Midden: Parabel van de Talenten (1951-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Een man (links) staat voor een open geldkist die op een kruk staat. Voor hem staan twee dienaren om geld (de talenten in de parabel) in ontvangst te nemen. Rechts, wat achteraf, heeft de derde dienaar een kuil gegraven, de schop ligt ernaast. Hij heeft het ene talent in zijn rechterhand en staat op het punt om het in de kuil te doen.  


De afbeelding is geïnspireerd op de tekst uit de Bijbel: Matteüs 25, 14-30

14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.

15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

 

Onder

05 raam detail-onder v2 620pix

Onder: Josef en Jezus in de timmerwerkplaats (1951-1954), Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

In de timmerwerkplaats hangen boven de werkbank een hamer, nijptang en een priem. Rechts staat een spanzaag op de grond. Jozef staat voor de werkbank en is aan het werk met een beitel en houten hamer. Jozef heeft een aureool om zijn hoofd en draagt sandalen. Jezus is geknield voor de werkbank en heeft een houten balkje in Zijn handen. Hij heeft een kruisvormig aureool om Zijn hoofd.

Volgens Matteüs 13:55 was Jozef timmerman.

54 Hij (Jezus) kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? 55 Hij is toch de zoon van de timmerman?

Dit tafereel behoort tot één van de mooiste in de ramen van deze kerk.

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door bijdrage van: Fam. C.A. van Rossum – Wahle,  Fam. P.J.M. van Rossum – Bots

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB