02 doopkapel 4-rr 02 doopkaple 4-rr img_6369 raam 150 pix

Twaalf artikelen van het Geloof: artikel 11-12 (1955),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier – glas-in-lood-raam.

Artikelen 11 t/m 12
Het thema van de ramen in de doopkapel is de Geloofsbelijdenis van de apostelen of ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd.

  1  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
  2  en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

  3  die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
  4  die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
  5  die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
  6  die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
  7  vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
  8  Ik geloof in de heilige Geest;
  9  de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10  de vergiffenis van de zonden;

11  de verrijzenis van het lichaam;
12  het eeuwig leven.

Amen.

 

 

Boven

02 doopkapel 4-rr 02 doopkaple 4-rr img_5573 boven 400 pix

H. Andreas, met het zogenaamde andreaskruis, dat zijn naam dankt aan deze apostel, die aan een dergelijk kruis zou zijn gekruisigd.

H. Taddeüs met een knuppel. Met een knuppel zou hij zijn doodgeslagen en daarna onthoofd met een bijl.

H. Jacobus de Mindere, met een tang (reden onbekend, wordt nog onderzocht).

 

Midden (links)

02 doopkapel 4-rr 02 doopkaple 4-rr img_6395 trompet 300pix

11. De verrijzenis van het lichaam

 12. het eeuwig leven (rechts, het laatste artikel)

12. het eeuwig leven

02 doopkapel 4-rr 02 doopkaple 4-rr img_6396 engel 300 pix

Onder

 

Midden-rechts:

De gehele cyclus wordt afgesloten met twee afbeeldingen boven elkaar.De stenen tafels met de Tien Gebodenen een engel met een kaars in de hand.Onder de tekst:  “ONDERHOUD GODS GEBODEN”

 

 

 

 

 

 

 

 

 De gehele cyclus wordt afgesloten met rechts twee afbeeldingen boven elkaar. De stenen tafels met de Tien Geboden en een engel met een kaars in de hand. Onder de tekst: "ONDERHOUD GODS GEBODEN" Schelp, als symbool van het sacrament van de Doop. De kunstenaar zou met de zeven vlammetjes hebben kunnen verwijzen naar de zeven Sacramenten die de rk Kerk kent

Schelp, als symbool van het sacrament van de Doop. De kunstenaar zou met de zeven vlammetjes hebben kunnen verwijzen naar de zeven Sacramenten die de rk Kerk kent

 

 

 

02 doopkapel 4-rr 02 doopkaple 4-rr img_6399 onder lou manche 1955 600pix

Twee vissen en rechts de tekst: GA IN VREDE

 

Gesigneerd

In het rechterdeel onder (3e glaasje van rechts) heeft de kunstenaar de ramen gesigneerd met: “Lou Manche 1955”.

Dit betekent dat de ramen van de doopkapel van latere datum zijn dan de ramen van het middenschip van dezelfde kunstenaar.

Opvallend is de geheel afwijkende stijl. De ramen van het middenschip ogen moderner.

Maar de stijl van de doopkapelramen is wel heel kenmerkend voor de stijl van midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

 

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door een bijdrage met het verzoek om geen naam te vermelden.

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB