02 raam 3l-e 150 pix Twaalf artikelen van het Geloof: artikel 7-10 (1955),
Louis Emile (Lou) Manche (1908-1982) glazenier –
glas-in-lood-raam.


Artikelen 7 t/m 10 
Het thema van de ramen in de doopkapel is de Geloofsbelijdenis van de apostelen of ook wel de Twaalf artikelen van het geloof genoemd. 

 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
 2. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden,
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de   almachtige Vader,
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergiffenis van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. het eeuwig leven.

    Amen. 

Boven

02 raam 3L boven-e 600 pix

H. Bartholomeus
  met mes, omdat hij levend gevild zou zijn. H. Simon met zaag,  waarmee hij werd gemarteld. H. Matteüs met zwaard. Matteüs zou na Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om daar het evangelie van Jezus te verkondigen.Hij werd daar voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard.
7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden (links) 8. Ik geloof in de heilige Geest (rechts)
7. vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden 
(links)
8. Ik geloof in de heilige Geest (rechts) 
9. de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen (links) 10. de vergiffenis van de zonden (rechts)
9. de heilige katholieke Kerk, de
gemeenschap van de heiligen
 (links)
10. de vergiffenis van de zonden (rechts)

Onder

02 raam 3l onder-e 400 pix
Tekst van 1 Corinte 6:11 is verdeeld over drie ramen  (onder) v.l.n.r.:

GIJ ZIJT REIN GEWASSEN
GIJ ZIJT GEHEILIGD
GIJ ZIJT GERECHTVAARDIGD
IN DE NAAM VAN
ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS
EN DOOR DEN GEEST VAN ONZEN GOD.
 

Restauratie (1998) mogelijk gemaakt door bijdrage van Fam. A.G.G. Bouwman – van Dort

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB