01 beeldstantonius4701650pix

St. Antonius van Paduabeeld (19e eeuw), maker onbekend. Gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd) lindenhout, hoogte 161 cm.

 

 

 

 

Antonius van Padua, staande, is gekleed in de pij van de minderbroeders en is blootsvoets als teken van armoede. Hij is omgord met een rozenkrans. Hij heeft een aureool om zijn hoofd als teken van heiligheid. In de rechterhand houdt hij een (evangelie)boek vast. Daarop zit het kindje Jezus. Met zijn linkerhand houdt hij het Kind vast.

01 beelddetail4700650pix

Het Kind, ook blootsvoets, heeft de linkerhand op de rechterschouder van Antonius gelegd en de rechterhand houdt hij tegen Zijn hart. Zij kijken elkaar aan. Het Kind heeft een kruisvormig aureool om Zijn hoofd, een verwijzing naar Zijn kruisdood.

Antonius wordt soms afgebeeld met het Kind. Volgens de overlevering is Maria met het Jezuskind aan hem verschenen.
In het algemeen worden heiligen vaak afgebeeld met een zogenaamd attribuut. Een onderwerp dat belangrijk was in hun leven. Zo wordt een heilige die de marteldood is gestorven vaak afgebeeld met een palm of Johannes de Doper met het Lam Gods.

Feestdag: 13 juni.

1983-11 Inventaris object Twee beelden Antonius-Jozef inv171

Vermelding van het beeld (nr. 7) in de inventarislijst van 1983. (Klik op de afbeelding voor een vergroting).

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB