grenspaalMINOLTA DIGITAL CAMERA

De grenspaal is een kleine achtkantige hardstenen paal met het opschrift “DRG”.

 

100pltsoudekerk300pixv2Grenspaal voormalige gemeente Mijdrecht – Wilnis

Omdat de grens van Mijdrecht en Wilnis een grote rol heeft gespeeld bij de bouw van de huidige kerk in 1875-1876, is dit onderwerp hier zeer toepasselijk.

Toen de oude schuilkerk uit 1782 bouwvallig was geworden moest er een nieuwe kerk komen. De oude kerk (geel gemerkt) stond op de plaats van de huidige pastorie, dus in Mijdrecht. De ingang voor Mijdrechtenaren was aan de westzijde (links), de Wilnissers kwamen aan de oostkant binnen.Mogelijk was dit bedongen door beide partijen bij de fusie in 1782.

In de loop van de negentiende eeuw kwamen de parochianen van Wilnis in de tweederde meerderheid. De Wilnissers hadden al plannen om een eigen kerk te bouwen op de plaats waar hun schuilkerk had gestaan tot aan de fusie met Mijdrecht in 1782. Er dreigde een scheuring in de parochie.
Pastoor Kanne heeft dit met een slim voorstel weten te voorkomen. Hij zou tijdens een bedevaart in Frankrijk een ingeving hebben gekregen die de oplossing gaf voor het enorme geschil. Hij stelde namelijk voor om de pastorie in Mijdrecht te bouwen en de nieuwe kerk in Wilnis, vlak langs de grens.
Beide partijen konden zich hierin vinden. De Wilnissers kregen hier hun eigen ingang in de dwarsbeuk. Deze werd in 1939 dichtgemetseld ten behoeve van de Mariakapel.

Om te lezen hoe Driehuis er waarschijnlijk uit zag in 1870 klik hier. Een beschrijving van pater C. Verwoerd c.m. (lokale historicus).

De kerk tussen 1910-1920, bron Het Utrechts Archief.

 

Detail uit bovenstaande foto: witte pijl geeft de grenspaal aan. Er leunt een jongen tegen aan. De huidige plaats komt vrijwel overeen, zij het aan de overkant van de weg (vergelijk dit met de inzet).

Nog een foto (van vóór 1920) met de grenspaal, zie pijl op uitsnede onder.

De grenspaal staat scheef (naar rechts) evenals op de ander foto.

100gpsteen0019300pixIn de jaren tachtig van de vorige eeuw moest de driesprong Bozenhoven-Herenweg met Molenland verbeterd worden. De grenspaal stond in de weg en zou afgevoerd worden. Dankzij de inzet van enkele inwoners is dit voorkomen.

In 1988-1989 werd de grenspaal herplaatst aan de ander kant van de weg op het nieuwe plein, dat deel was van het ontwerp van de nieuwe wegaansluting. Naast de grenspaal ligt een steen in de grond (foto) met de tekst:

OOK NA DE HERINDELING OP
1 JANUARI 1989 GEEFT DEZE
PAAL DE GRENS AAN TUSSEN
WILNIS EN MIJDRECHT

 

Bij de bouw van de kerk in 1876 kregen de gelovigen uit Wilnis en Mijdrecht opnieuw en eigen ingang; Mijdrecht onder de toren, Wilnis in de dwarsbeuk.

dichtewilniingang300pixdichtewilniingang-reconstrucie_300pixZo’n 65 jaar later (1939) was het kennelijk geen probleem meer om de ingang voor Wilnissers dicht te metselen (foto) ten behoeve van de in te richten Mariakapel. Onderaan ziet u door het verschil in metselwerk duidelijk waar die ingang was. Boven de voormalige ingang zaten al de drie blinde nissen. De ribben werden verder naar beneden uitgebreid. Zo ontstond er toch een fraaie afsluiting, geheel in stijl met de rest van de zuidgevel van de kerk.

Rechts ziet u hoe de Wilnisse ingang eruit gezien zou kunnen hebben. Omdat er geen historische foto’s beschikbaar zijn, is een fotografische reconstructie gemaakt (HB) van de Wilnisse ingang. Er is gebruik gemaakt van een foto van de deur aan de andere kant van de dwarsbeuk, de uitgang naar het kerkhof. Het is aannemelijk dat de deurpartij aan beide zijden van de dwarsbeuk hetzelfde waren.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB