pastorie5872650pix
Pastorie, 1882, architect Alfred Tepe

Zoals vroeger de bovenmeester (directeur) bij de school woonde of een huisarts bij zijn praktijk, zo woonden ook de pastoor met de kapelaan(s) en bedienden bij de kerk, in de pastorie. De pastorie is een ontwerp van architect Alfred Tepe, die ook de architect is van de kerk. Zes jaar na de bouw van de kerk is in 1882 de pastorie gebouwd, uitgevoerd in baksteen met invloeden uit de architectuur van de renaissance en de gotiek.

Het pand is een opvallende verschijning in deze landelijke omgeving door zijn groots vormgegeven uitstraling met een stedelijke allure. De statigheid wordt versterkt door het machtige met leien bedekte zadeldak dat aan beide zijden wordt afgesloten met een trapgevel. Het moet in 1882 een van de fraaiste en grootste panden in de omgeving zijn geweest.

De pastorie staat op de plaats van de vorige kerk (1780-1876) zie: Driehuis in 1870 en Grenspaal

F:kerkbestuurtekeningenpastorie-voorgevel.dwg Model (1)
F:kerkbestuurtekeningenpastorie-voorgevel.dwg Model (1)

Tekeningen (Huub Rijsbergen) van de voor- en linkergevel van de pastorie.

De pastorie heeft een T-vormig grondplan met een voorhuis – evenwijdig met de straatweg – met dwars daarachter een lager achterhuis.

Het voorhuis, met drie woonlagen, is een nadere beschouwing meer dan waard. De ingang wekt een voorname en een omhoogrijkende indruk door de plaatsing in een naar voren uitspringend deel van de voorgevel, ook wel risaliet genoemd. Voor de dubbele ingangsdeur met panelen en bovenlicht ligt een hardstenen stoep. Boven de deur twee ramen op de verdiepingen, eindigend in een neogotische spitsboog en dit alles afgesloten met een trapgevel.

Rondom zijn schuifvensters aangebracht, elk met zes ruiten. Op de begane grond hebben de bovenlichten glas-in-lood ramen. Ramen en deur hebben (bepleisterde) rondbogen om de druk op de kozijnen te verminderen.

mijdrecht rk pastorie 0074 trapgevel- 300pix
Het risaliet waarin de hoofdingang van de pastorie is geplaatst wordt boven (net als de beide zijgevels) afgesloten met een trapgevel.Let eens op de afdekking van de “trappen”. Een mooi metseldetail met een praktisch nut. Het dakvormige metselwerk zorgt ervoor dat het regenwater netjes kan aflopen en niet van bovenaf in de gevelmuur kan dringen. Vaklui noemen dit een ezelsrug.
mijdrecht rk pastorie 0071 muuranker- 300pix
Loop eens dichterbij om de fraaie grote siermuurankers en de decoratieve metselelementen beter te bekijken.Muurankers zitten vast aan de balklagen en houden de muren vast. In de beide zijgevels zelfs op vier lagen.Op de foto is boven het muuranker een zogenaamde tandlijst en onder een muizentandlijst te zien.Ook de daklijst heeft een bakstenen profilering in de vorm van tandlijsten.De top van de zijgevels is versierd met een aantal spitsboog (kerkraamachtige) blindnissen.
mijdrecht rk pastorie 0079 metseldetail- 300pix
Rondom de pastorie heeft het metselwerk fraaie ruitvormige metselmotieven.
In het voorhuis zien we die ook op de eerste verdieping.
 zuidgevel metselverband 0270-e_300pix
Vermeldenswaard is nog dat het metselwerk van zowel de kerk als de pastorie is uitgevoerd in zogenaamd kruisverband. Op de foto is het patroon aangegeven door lichte en donkere kleuren.
mijdrecht rk pastorie 0068 pastorie achter-e- 300pix
Het achterhuis is vanaf de weg nauwelijks zichtbaar, maar dat is geen groot gemis omdat het heel functioneel is vormgegeven zonder bijzondere architectonische details. Wel zijn de kleine dakkapellen de moeite waard om te vermelden. Ze hebben spitsen en een sierbekroning en lijken op de dakkapellen van de kerk.

Wilt u het toch zien, loop dan eens om de kerk heen. Vanaf het kerkhof (foto) heeft u zicht op het min of meer grof vormgegeven achterhuis met een wolfsdak (punt van de gevel heeft een schuin naar voren aflopend dakdeel).

pastorievveen0009300pix
Een jaar later (1883) is de pastorie van de rk kerk van Vinkeveen gebouwd door Alfred Tepe (evenals de kerk). Deze pastorie vertoont duidelijk architectonische overeenkomsten met onze pastorie.

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB