Gevelsteen Kanne 25j IMG_8329_2000pix

Pastoor Kanne had tijdens zijn pastoraat de leiding over de nieuwbouw van de kerk. Daarbij had hij een geschil over de plaats van de nieuwe kerk opgelost met een slim voorstel om de pastorie in Mijdrecht en de kerk in Wilnis te bouwen vlak langs de gemeentegrens (zie ook grenspaal). De parochianen waren erg tevreden met hem en schonken hem de Piëta, een nieuwe communiebank en een mooi smeedwerkhek ter gelegenheid van zijn 25 jarig pastoraats-jubileum. De gedenksteen bevindt zich ter hoogte van de dwarsbeuk (met de dichtgemetselde Wilnisse ingang) in de muur langs het trottoir aan de Herenweg. De tekst luidt:

DE PAROCHIANEN VAN
MIJDRECHT EN WILNIS
AAN DEN ZEER EERW. HEER H.H. KANNE
VIJF EN TWINTIG JAAR
PASTOOR ALHIER
1869 4 DECEMBER 1894

onbekend7-bron-website-utrechts-arhief-e-detail-van-henk

 

Op dit detail van een oude foto (1900-1905) is het hek achter de kinderen te zien. In het muurtje waarop het hek stond werd deze herinneringssteen geplaatst. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het hek en de muur gesloopt en vervangen door de huidige lage muur. Gelukkig werd de gedenksteen gespaard en in de nieuwe muur geplaatst. Bron: website Het Utrechts Archief, catalogus nummer 13 732.

1894-12-07 HH Kanne 25jaar in M-W - De Tijd

Kerknieuws in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 7 december 1894. Bron www.delpher.nl.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB