102 rk kerk5945650pix
Bij de restauratie van 1998 werd besloten de angelustoren te herbouwen.
U ziet de kerk in volle glorie (vanaf het industrieterrein) zoals het ook was van 1876-1920.
102 aklok650pix
102 angelustorenviering5354650pix
De angelustoren staat op kruising van het
middenschip met het transept, ook wel viering genoemd.
Deze foto is genomen door het torenuurwerk heen. Linksboven is de achterkant van een wijzer te zien.

Op de viering staat de angelustoren (herbouwd in 1998). De toren komt aan zijn naam door de angelusklok die erin hangt. De klok begeleidt het angelusgebed door te slaan en en bij het slotgebed te luiden.

Het angelus is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur ’s morgens, twaalf uur ’s middags en zes uur ’s avonds. Ooit stopten de gelovigen hun werkzaamheden om te bidden, maar dit gebruik is vrijwel in onbruik geraakt. Wel luidt de angelusklok nog steeds.
Tijdens het gebed worden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep en het Weesgegroet Maria wordt gebeden. Nog tweemaal volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Ten slotte wordt de klok twee minuten geluid tijdens slotgebed.
millet angelus18571859300pix
De benaming ‘angelus’ is afgeleid van de Latijnse beginwoorden ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ (‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’). In zijn huidige vorm bestaat het angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V.
Het Angelus (1857-1859), Jean Millet Orsaymuseum, Parijs

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zie de Dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet…

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet…

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen.
Wij bidden U, stort uw genade in onze harten,
Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

 

102 aklokdetail300pixv2 De angelusklok (1998).

De hamer van de klok wordt elektrisch bediend. De klok luidt om 12.00 en 18.00 uur, elke dag.
Let op de fraai gevormde klankopeningen in gotische stijl.
Het houtwerk van de toren is ter bescherming geheel met lood bekleed.
De haken zijn aangebracht ten behoeve van onderhoud.
angelusklok 1876 0345-e_300pix De angelusklok (1876)

Bij de herbouw van de angelustoren in 1998 bleek de originele klok niet meer geschikt te zijn vanwege slijtage en klankverschillen.Daarna verdween de klok uit het oog, maar enkele jaren geleden is deze teruggevonden in de meterkast van het parochiecentrum. Nu hangt de oude klok in een klokkenstoel (gemaakt door Huub Rijsbergen) op de 1ste etage van het parochiecentrum nabij de bestuurskamer.

Bij de droogmaking van de Veldzijdepolder (links naast de weg Molenland) in de jaren twintig van de vorige eeuw was de angelusklok van 12.00 uur ’s middags het sein voor de werkers om met de lunch te beginnen. In de volksmond kreeg de klok daarom de naam papklok.

Bij het verzorgingshuis Gerhardus Majella staat in de tuin ook een angelustorentje met klok van het oorspronkelijke gebouw.
vorigeHB volgende HB Naar-indexHB