38-Archief MoJdD179 1947-08-15-eV2-preekstoel-el

Preekstoel (1880) Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837 – 1919), Duits-Nederlandse beeldhouwer

Foto 15 augustus 1947, kerk is versierd ter gelegenheid van 40- jarig priesterschap pastoor Van de Pavert.

 Goed zichtbaar is het schrijnwerk van de aankondiging door de engel aan Zacharias

dat zijn vrouw Elisabet zwanger is geworden.

In 1969/1970 kwam de preekstoel in bezit van de Onze Lieve Vrouwekerk van Apeldoorn.

De twee helften van de preekstoelkuip worden nu gebruikt als twee tafels en delen van de trap zijn daar ook bewaard gebleven (zie onder).

De vier reliëfs/schrijnwerken zijn gelukkig bewaard gebleven voor onze kerk. Ze hangen aan de muur van het linker transept.

 Pastoor Kanne schreef in 1880:

“De kostbare preekstoel, een van de schoonste, die in de later tijden zijn vervaardigd.”

 

De preekstoel is een geschenk van G. Ekelschot op 24 juni 1880, de feestdag van de Geboorte van Johannes de Doper.

De waarde was destijds fl. 3000,00.

36-1947-08-15 Archief MoJdD178 1947-08-15-e-preekstoel uitsnede_1024pix

De preekstoel in functie; pastoor Van de Pavert preekt hier op zijn 40- jarig priesterjubileumfeest op 15 augustus 1947.

Onder een montagefoto met dezelfde scéne als op de historische foto. Zie voor uitleg hierna.

2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4799-montage met engel-e_2000pix

De preekstoelkuip in Apeldoorn

2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4878 preekstoel gemerkt_2000pix

De kuip werd in Apeldoorn doormidden gezaagd en vormen nu twee tafels, links en rechts in het priesterkoor (cirkels) van de Onze Lieve Vrouwekerk.

U kunt op elke foto klikken om een vergroting te zien.2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4799-montage met herodus_2000pix2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4799-zonder relief-e_2000pix

Een montage (rechts) van een foto van de preekstoelkuip in Apeldoorn (links) met een foto van één van de reliëfs in Mijdrecht-Wilnis geeft goed weer hoe het ooit was.Het is de scene van Herodes en Johannes de Doper.

Johannes vermaant hem omdat hij niet met de vrouw van zijn broer kan trouwen.

Op de foto links is door het kleurverschil goed te zien waar het reliëf ooit bevestigd was, zelfs na zoveel jaren.

2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4794-links-e_2000pix2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4789-rechts-e_2000pix Nu zijn op de kuip eigentijdse houtsnijwerken opgehangen. Links de mens/engel, het symbool voor de evangelist Matteüs. Rechts de stier, het symbool voor de evangelist Lucas.

Delen van de trap ook bewaard in Apeldoorn

2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4924-trap-details-e_2000pix 2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4922-trap detail-e_2000pix 2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4915-trap detail-e_2000pix 2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4914-trap detail-e_2000pix 2015-04-16 Mariakerk Adoorn 4913-trap detail-e_2000pix

Een woord van waardering

Vanaf 1969 is het vooral aan de heer Ben Pol – koster/beheerder van de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn – te danken dat het erfgoed zo goed bewaard is gebleven. De cultuur-historische waardering voor 19e eeuws erfgoed was er in de jaren 60 van de vorige eeuw eigenlijk niet. Hij zag het wél en bleef sindsdien de trouwe beheerder van ‘ons’ erfgoed te weten; de Piëta, Maria- en H. Hartaltaar (delen), het Triomfkruis en delen van de preekstoel.

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB