kerkbijavond5625650pix

Het monumentenensemble: Pastorie (1882), H. Johannes de Doperkerk (1876) bij avond, architect Alfred Tepe. In de volksmond heet deze kerk ook wel Driehuiskerk, naar de buurtschap waar de kerk staat.

 

kerk vanaf padmosweg 5716_650pix

Zicht op het monument vanaf de Burg. Padmosweg. Helaas leiden enkele geplaatste borden de aandacht af, jammer.

plattegrond kerk kruisvorm_300pix

 

 

De in neogotische stijl gebouwde kerk heeft van boven af gezien de vorm van een kruis, en is geïnspireerd op de Westfaalse Stufenhalle. Het schip van de kerk, het transept en het koor hebben een zadel– of schilddak, die gedekt zijn met leien.

 

Grondplan – kruisvorm

Het koor van de kerk is de top van het kruis, en eindigt in een vijfhoekige apsis (uitbouw).

Het transept vormt de horizontale kruisbalk.

Het middenschip vormt de staande kruisbalk.

De zijbeuken en het middenschip samen vormen het schip van de kerk

 

.

kerk grondplan google_300pix

 

 

 

 

Hetzelfde plaatje als de lijntekening hier boven maar nu van Google Earth.

De kruisvorm van de kerk komt hier heel goed uit. Mede omdat het dak van het schip en het transept even hoog zijn.

kerk grondplan google met tekst_300pix

 

 

De daken van de zijbeuken en de dwarsbeuk zijn even hoog  maar lager dan het dak van het middenschip.

De daken van de zijbeuken hebben op de kopse kanten een schuin dak. Vaklui noemen een dergelijk dak: een schilddak.

Het dak van de dwarsbeuk wordt  aan beide zijden door een gevel afgesloten.

Deze (ondiepe) dwarsbeuk, halverwege het middenschip, is bijzonder in het oeuvre van architect Tepe. Door dit architectonisch element waren twee extra kerkportalen mogelijk. Een voor de uitgang naar het kerkhof (links) en een voor de oorspronkelijke ingang voor de Wilnissers (rechts). Deze laatste werd in 1939 dichtgemetseld ten behoeve van de Mariakapel.

kerk kruisvorm 5385-e_650pix

Op het kruispunt van het schip van de kerk en het transept (de viering) staat de angelustoren. Onder de drie daken van de linker zijbeuk, het middenschip en de rechter zijbeuk.

F:kerkbestuurtekeningenkerk-doorsnede.dwg Model (1)

Dwarsdoorsnede van het schip van de kerk (lijntekening Huub Rijsbergen)

Op de tekening is goed te zien dat de kerk van het type hallenkerk is. Kenmerkend voor deze stijl is dat de gewelven van de zijbeuken en middenschip ongeveer even hoog zijn. en dat de zijbeuken een eigen schild- of zadeldak hebben. In Westfalen, Duitsland komt dit type kerken veel voor.

interieur kerk gewelven 0341-650pix

De gewelven van het schip: v.l.n.r linker zijbeuk, middenschip en rechter zijbeuk op een zonnige namiddag.

interieur kerk gewelven 4806_resize

De gewelven vanuit de rechter zijbeuk

 

 

vorigeHB volgende HB Naar-indexHB