Oeuvre overzicht tot 1977

Sgraffito basisschool Pius X te Bemmel (4-IV-1959), Lou Manche. Bron Wikipedia / Ronn

 

De heer Peter Berben (MA) heeft in 2018 aan de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit een masterscriptie geschreven over het werk van Lou Manche.
We hebben van hem toestemming gekregen om bijlage IV van zijn masterscriptie te mogen gebruiken.Wij danken de heer Berben daarvoor hartelijk.

Dit overzicht pretendeert niet dat het compleet is. Ze is grotendeels ontleend aan Lou Manche Werk, het enige naslagwerk over de kunstenaar.

Op pagina 108 (de eerste hieronder) wordt onze kerk vermeld.