02a Kerstgroep-Kind-102-e

Kerstgroep, het Kind (1880)  – gesteven geverfd linnen, handen en hoofd van was. Zusters van het Arme Kindje Jezus te Aken, later in Simpelveld. Het rechter handje is verdwenen.

 02a Kersgroep1 op de rug 4496-e

V.l.n.r. twee herders, Maria en Jozef op de rug gezien. Door de gekozen techniek van gesteven geverfd linnen, komt de stofuitdrukking van de gewaden heel natuurlijk over.

Een zeer verrassende brief

Begin 2016 ontving de locatieraad van de geloofsgemeenschap een brief van de Stichting R.K. Erfgoed in Voorburg. Hieronder de belangrijkste delen uit de brief:

De Stichting. R.K. Erfgoed is een kleine organisatie die op ideologische basis en zonder winstoogmerk (hieraan zijn uitsluitend vrijwilligers verbonden),  die zich bezighouden met het inventariseren van en onderzoek naar kerstgroepen binnen de kerken en kloosters hier in Nederland.

In verband met een onderzoek naar kerstgroep beelden die in de 19de eeuw, deels van was en gesteven geverfd linnen zijn gemaakt door de Zusters van het Arme Kindje Jezus te Aken, later in Simpelveld,  kwamen we in een oud verkoopboek de vermelding tegen dat ene Pastoor Kanne te Mijdrecht een dergelijke kerstgroep besteld had aldaar.

Naar aanleiding hiervan hebben we enkele foto’s gekregen van de kerstgroep die men ieder jaar nog opstelt in de Johannes de Doperkerk te Mijdrecht. Aan de hand hiervan hebben we kunnen concluderen dat men na meer dan 130 jaar deze beelden nog steeds daar opstelt.  Onlangs zijn we ook in de gelegenheid gesteld deze beelden van dichtbij te mogen kunnen bekijken, en hebben moeten constateren dat de kleding in het verleden deels is overgeschilderd en dat de wassen hoofden en handen erg vuil zijn en door schimmel aangetast. Zelfs van het oorspronkelijk kindje Jezus is de beschildering van het gezicht grotendeels verdwenen en ontbreekt er een hand. Ook naast de eerder genoemde gebreken vertonen de andere hoofden sleetsheid in de gezichten en handen.

Omdat Kerstmis een van de hoogtepunten is van het kerkelijk jaar en de kerstgroep vaak meer bezoekers trekt, was het onze vraag of er middelen beschikbaar zijn om deze groep weer in oude glorie te herstellen.

Gezien dergelijke restauraties een zeer specialistisch uitoefening is en dit maar door slechts enkelen nog kan worden gedaan, zijn we zo vrij geweest contact op te nemen met Mevr. A. Bass te Amsterdam, die deze techniek nog beheerst en ook voor grote musea werkt, om een prijsopgave te maken wat het restaureren van de wassen hoofden en handen zou gaan kosten. Gezien we al eerder met deze mevrouw hebben gewerkt  (op onze voorspraak en bemiddeling heeft zij eerder al een dergelijke kerstgroep gerestaureerd voor de Nicolaaskerk te Zoetermeer, St Jozefkerk te Leiden en is thans bezig met die van de Boschkantkerk te Den Haag.) en kunnen we haar daarom van harte aanbevelen.

De oorsprong van de groep was in zijn geheel niet bekend en was dus heel verrassend. Gezien de bijzondere achtergrond en kunsthistorische waarde, besloot de locatieraad tot restauratie. Deze werd in het voorjaar van 2016 uitgevoerd door mevrouw A. Brass en de heer M.R. van der Krogt, verbonden aan de Stichting R.K. Erfgoed te Voorburg. De gerestaureerde beelden kwamen in juli terug en werden op de Open Monumentendag, 10 september 2016 officieel onthuld.

Fotoalbum van vijf beelden voor restauratie

Hieronder foto’s (Henk Butink) genomen van de eerste groep beelden die op 5 maart 2016 aangeboden werden voor restauratie. Omdat de handen en gezicht van was zijn gemaakt zijn er speciaal detailfoto’s gemaakt. Klik op onderstaande foto’s voor een vergroting. De bijschriften zijn overgenomen uit het restauratieverslag. 

Het Kind

Het gezicht was verveloos, de rechterhand in stukken en met plakband omwikkeld, de rechterhand is verdwenen.

02a Kerstgroep-Kind-103-e02a Kerstgroep-Kind-101-e 02a Kerstgroep-Kind-104-e

Maria

Hier en daar lichte schade aan de handen en gezicht, kleding erg vuil.

02a Kerstgroep-Maria-IMG_4460-e 02a Kerstgroep-Maria-IMG_4455-e02a Kerstgroep-Maria-IMG_4456-e

Jozef

Hier en daar wat lichte schade aan de handen en gezicht, doch overwegend erg vuil in totaliteit.

02a-kersgroep1-0104-e_2000pix02a-kersgroep1-0103-e_2000pix02a-kersgroep1-0102-e_2000pix

 

Herder van middelbare leeftijd

Hier en daar wat lichte “was”schade aan de handen, gezicht, handen, voet en schimmel, doch overwegend erg vuil in totaliteit.

 

02a-kersgroep1-0110-e_2000pix02a-kersgroep1-0109-e_2000pix02a-kersgroep1-0111-e_2000pix

 

Oude herder

Hier en daar wat lichte schade aan de handen, gezicht, handen, voet en schimmel, doch overwegend erg vuil in totaliteit. (De herdersstaf was sterk ingekort).

02a Kerstgroep-herder2-IMG_4480-e02a Kerstgroep-herder2-IMG_4489-e02a Kerstgroep-herder2-IMG_4485-e 02a Kerstgroep-herder2-IMG_4484-e