Het Gildeboek tijdschrift van Bernuphus Gilde schrijft in de uitgave van 1872 over het H. Jozefbeeld dat werd ontworpen door kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg.

Uit deze uitgave *)  zijn de betreffende pagina’s (9) gefotografeerd (Henk Lamboo) en tot een pdf samengesteld.

In de vrome taal van eind negentiende eeuw wordt het ontwerp toegelicht. en geïllustreerd met een prachtige tekening van de kunstenaar (onder).

Eén van de mooie zinnen uit het artikel:

‘Het te hoog verheffen der rechterhand zoude ligtelijk tengevolge kunnen hebben, dat de schouders van het beeld scheef, de arm hoekig, en de geheele figuur ietwat stijf en gedwongen konde worden. Deze houding eischt van hen eene nauwgezette inachtneming van de regelen der schoonheidsleer op dat punt …. ‘

 

 

Jozefbeeld hier getekend met de leliestaf. Ons beeld in de kerk heeft geen staf, de reden is niet bekend.

*) In particuler bezit (Peter Forsthövel)