Doelstelling

De stichting stelt zich primair ten doel een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het Rijksmonument Sint Johannes de Doper, in samenwerking met parochie en locatieraad, bisdom en overheden.

Besteding van de gelden

Periodiek overlegt het stichtingsbestuur met de locatieraad Mijdrecht/Wilnis van de parochie St. Jan De Doper, waarbij nadrukkelijk wordt gesproken over het onderhoudsplan en de bijdrage van de stichting hieraan.
Bijdragen van de stichting aan het onderhoud van het monument:

2001: ƒ 17.500
2006: € 9.750
2008: € 5.000
2011: € 10.000
2014: € 1.430
2015: € 10.000